RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 22 sierpnia 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja publiczna - Zasady udostępniania informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
  • Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,
  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd, to uniemożliwiają.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat.prezesa@srpragapolnoc.pl
 • za pomocą platformy e-PUAP,
 • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres Sądu.

wstecz     na górę

Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 27.10.2016
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 9 486