RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 27 września 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 23.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.

Informacja publiczna - Zasady udostępniania informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.).

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
  • Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,
  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, -
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd to uniemożliwiają,

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
 • za pomocą platformy e-PUAP,
 • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:

wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 23.10.2016
Dokument oglądany razy: 3 108
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności