RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Historia i podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie działa na podstawie:

  1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku;
  2. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego sądów;
  5. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został utworzony z dniem 1 stycznia 2006 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia Sądów Rejonowych w: Siemieniowcach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U.1997.78.483). Działalność Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427. zwana niekiedy w skrócie „usp."J i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku-Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2014.259) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22).

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw. Wymienione zadania pełni co do zasady na obszarze właściwości miejscowej dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach dzielnic Białołęka, Praga-Północ oraz Targówek.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 20.03.2017
Dokument oglądany razy: 15 380
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności