RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Skargi i wnioski - tryb przyjmowania skarg i wniosków

1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, jest Prezes Sądu.
2. Skargę/wniosek można złożyć:

  • na piśmie za pośrednictwem poczty na adres:
                Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie
                ul. Terespolska 15 a
                03 - 813 Warszawa
  • na piśmie w Biurze Podawczym Sądu;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.prezesa@warszawapraga-pln.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
  • ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta).

3. Skarga/wniosek powinny zawierać: datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi/wniosku i w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga/wniosek. Formularz skargi/wniosku można pobrać ze strony internetowej Sądu lub z Biura Obsługi Interesanta.
4. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli. Pozostawia się bez rozpatrzenia skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Szczegółowe informacje związane z obowiązywaniem tych przepisów dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w zakładce Skargi i wnioski.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 21.04.2021
Dokument oglądany razy: 44 935
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności