RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 19 września 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - ustanowienia kuratora sądowego

II Co 955/19, 06/09/2019 r.1. ustanowić dla dłużnika Aldony Stańczak (dawniej Jaworskiej), której miejsce pobytu nie jest znane, na podstawie art. 802 k.p.c., w postępowaniach egzekucyjnych, których przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości dłużników, objęta księgą wieczystą Nr WA3M/00456840/9, prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Juliana Banachowicza, kuratora w osobie adwokata – Katarzyny Nowak prowadzącej Kancelarię Adwokacką ul. Marka Edelmana 18 lok. 18, 00-169 Warszawa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 300/20, dn. 28.10.2020 r. POSTANOWIENIE Dnia 18 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Wydział II Cywilny w następującym składzie Przewodniczący sędzia Katarzyna Ilczuk-Wojtkowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosława Kochańskiego z udziałem dłużnika CZZ Investments Mebelplanet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Klopś w sprawie Km 2/19 na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika postanawia: ustanowić dla dłużnika CZZ Investments Mebelplanet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie niemającego zdolności procesowej, kuratora w osobie adwokata Anny Katarzyny Archackiej..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 405/20   01.06.2021r.  ( bez terminu )

Sygn. akt: VII Ns 405/20

                                                                     Zarządzenie
           o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela nieznanego z miejsca zamieszkania

                                                                                                                      Dnia 12 maja 2021 roku


1. Ustanowić na podstawie art. 693(3) § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca zamieszkania wierzyciela Geraldine O'Brien  kuratora w osobie Marty Salwy – pracownika tutejszego Sądu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 01.06.2021
Dokument oglądany razy: 14 761

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności