RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 19 września 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 23.07.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - inne

 Ogłoszenia

Sygn. akt 294/19, 3.07.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 294/19, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 407/20   18.02.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 września 2020r. Marcin Benke sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 2 marca 2020 r. w Warszawie Leszku Benke PESEL 36051001974, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 70 m. 5. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 407/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII  Ns 346/19  31.03.2021r. ( bez terminu )

"W dniu 24.03.2021r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Pawle Firleju (Pesel: 86011304559) ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Podłużnej 36/20, zmarłym 04 września 2018r. Sąd poucza o tym, że ten kto uprawdopodbni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, któe podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 183/21   14.06.2021r.  (bez terminu)

„W dniu 25 maja r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 183/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Sikorskiej, córce Wincentego i Władysławy, , PESEL 28042002428, zmarłej w dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Mlecznej 21.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 190/21, 23.06.2021 r.

: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 190/21 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Krzysztofa Jakuba Kołodziejskiego o uznanie za zmarłego Ryszarda Kruszewskiego, syna Kazimierza i Franciszki z domu Żbik, urodzonego w dniu 5 września 1919 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zamieszkania nie jest znane (ostatni adres meldunku to ul. Świętego Wincentego 47 m. 9 w Warszawie). Ryszard Kruszewski ostatnio był widziany w dniu 1 lutego 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau). Sąd wzywa Ryszarda Kruszewskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 442/20  23.07.2021r.  (bez terminu)

W dniu 14 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Dariusz Barcikowski złożył wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 24 sierpnia 2016r. w Warszawie Jerzym Sylwestrze Barcikowskim s. Czesława i Wiktorii, PESEL: 47111011514 ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/20  23.07.2021r. (bez terminu)

W dniu 13 listopada 2020r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Olga Szymanik złożyła wykaz inwentarza po zmarłej nie później niż w dniu 28 czerwca 2018r w Warszawie Haliny Gwiazdowskiej zd. Todorskiej c. Ryszarda i Ireny, PESEL: 45013004164, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 1/62. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Krzysztof Urbanek
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 23.07.2021
Dokument oglądany razy: 3 115

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności