RSS
Dzisiaj jest: środa, 18 maja 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.

Strona główna

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. (22) 50 91 500 (centrala)

NIP: 113-258-56-47

REGON: 140318558

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 – 18.00
wtorek – piątek: 8.30 – 15.30

telefon: (22) 50 91 158

email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

CZYTELNIA AKT
godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 – 18.00
wtorek – piątek: 8.30 – 15.30

telefony: (22) 50 91 119, (22) 50 91 173

email: czytelnia@warszawapraga-pln.sr.gov.pl


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie,
Kierownictwo Sądu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

kliknij i wypełnij

Informujemy, że w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa z dnia 12 października 2021 roku, znak BC-1.2410.1.2021 Ident.: 2522785
z dniem 1 stycznia 2022 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
wycofuje z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji z tut. Sądem pozostają bez zmian
tj. za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni Akt.

szczegółowe informacje >>>

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli informujemy, że w sądzie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W sytuacji powzięcia informacji o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontakcie z osobą chorą, prosimy o niezwłoczny (przed terminem rozprawy/posiedzenia) kontakt z właściwą komórką organizacyjną tut. Sądu, za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

Informacje z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
Stosowanie się do wszystkich zasad zminimalizuje ryzyko zakażenia, a także zjawisko rozprzestrzeniania się wirusa.
DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPÓŁDZIAŁANIE.
Zapoznaj się ze wszystkimi wytycznymi >>>


  Zarządzenie nr 10/2021
Prezesa oraz Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 2 lipca 2021 roku
w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów o ograniczeń
oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Treść zarządzenia 10/2021

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 z dnia 2 lipca 2021 roku ogranicza się pracę Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie jedynie do udostępniania akt po wcześniejszym zamówieniu i umówieniu się telefonicznie na termin do zapoznania się z nimi, telefonicznie pod nr (022) 50 91 119 bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: czytelnia@warszawapraga-pln.sr.gov.pl), z zastrzeżeniem że jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać siedmiu interesantów.

Jednocześnie informujemy, że wchodzący na teren sądu zobowiązani są do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, dezynfekcji rąk, a także przestrzegania zasad wstępu do budynku wprowadzonych przez administratora budynku. ​

Zarządzenie nr 78/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji pracy i zapewnienia ciągłości funkcjonowania
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w okresie występowania stanu epidemii SARS-CoV-2

Treść zarządzenia 78/2020


Zarządzenie nr 34/2021
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 09 lipca 2021 roku
w sprawie funkcjonowania służby kuratorskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Treść zarządzenia 34/2021 z dnia 09 lipca 2021r.

Obsługa Interesanta stacjonarnego odbywa się w sądzie przy spełnieniu następujących warunków:

  1. w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach obsługi, które gwarantują oddzielenie interesantów i pracowników barierą przestrzenną w postaci ścianek działowych lub mebli wyposażonych w szyby ochronne;
  2. do czasu zakończenia obsługi interesantów w pomieszczeniu obsługi pozostali interesanci pozostają w oczekiwaniu na obsługę poza wyznaczona strefą wyłączoną, zachowując od siebie minimalny odstęp 2 metrów;
  3. pracownik zachowuje w każdym czasie minimalny odstęp 2 metrów od interesanta;
  4. środki ochrony indywidualnej do zastosowania przez interesanta w postaci płynów dezynfekujących do rąk wykładane są przed pomieszczeniami Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego przez kierowników tych komórek organizacyjnych lub pracowników ich zastępujących;
  5. obsługa interesanta, w ramach której interesantom udostępniane są akta, a także w ramach której interesant przekazuje pracownikowi lub otrzymuje od pracownika dokumentację papierową, odbywa się wyłącznie przy użyciu przez pracownika i interesanta środków ochrony indywidualnej na zasadach wskazanych w zarządzeniu dotyczącym zasad funkcjonowania Sądu;
  6. pracownik udostępniający interesantowi akta po zakończeniu zapoznawania się przez interesanta z nimi i po opuszczeniu przez niego pomieszczenia obsługi dezynfekuje stanowisko, na którym udostępniane są akta, wydanym przez pracodawcę płynem do dezynfekcji powierzchni płaskich przed udostepnieniem stanowiska kolejnemu interesantowi;

Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl oraz pod następującymi numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów:

(22) 509 11 58

I Wydział Cywilny:

(22) 509 17 27
(22) 509 15 36
(22) 509 15 38

II Wydział Cywilny:

(22) 509 17 17
(22) 509 15 54
(22) 509 11 51
(22) 509 15 52

III Wydział Karny:

(22) 509 15 98
(22) 509 15 90
(22) 509 15 88
(22) 509 15 15
(22) 509 17 29
(22) 509 17 28

IV Wydział Karny:

(22) 509 17 38
(22) 509 16 18
(22) 509 15 87
(22) 509 17 00
(22) 509 11 95

V Wydział Rodziny i Nieletnich:

(22) 509 17 44 (sprawy V RCps, klauzule i odpisy orzeczeń)
(22) 509 11 46 (sprawy V RNs, V Op, V Alk)
(22) 509 17 70 (sprawy V Nsm), 509 - 16 - 48 (sprawy V RC)
(22) 509 16 49 (sprawy V RCo i V Opm, informacje dot. zażaleń i apelacji)
(22) 509 11 98 (sprawy V Nw i V Nmo)

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

(22) 509 16 79
(22) 509 16 77

VII Wydział Cywilny:

(22) 509 17 01 (sprawy sprzed 2006 roku)
(22) 509 17 60 (postępowanie międzyinstancyjne)
(22) 509 16 99 (biegli sądowi)
(22) 509 16 88

VIII Wydział Karny:

(22) 509 17 89
(22) 509 16 01
(22) 509 17 85
(22) 509 16 00
(22) 509 11 82

Poniżej podajemy także numery telefonów pozostałych działów administracji sądowej:

Oddział Kadr:
(22) 509 11 33

Oddział Finansowy:
(22) 509 15 17

Oddział Administracyjny:
(22) 509 15 01

Oddział Gospodarczy:
(22) 509 15 20

Oddział Informatyczny:
(22) 509 17 88


  Zarządzenie nr 33/2021
Prezesa
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 2 lipca 2021 roku
w sprawie czynności związanych z wykonywaniem doręczeń
w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (Portal Informacyjny)

Treść zarządzenia 33/2021


  Zarządzenie nr 83/2021
Prezesa
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozszerzenia katalogu pism wysyłanych bez podpisu własnoręcznego
oraz wdrożenia wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego

Treść zarządzenia 83/2021

Film informacyjny:
(film w formacie MOV, rozmiar: 95 MB prosimy o cierpliwość przy próbie odtworzenia)

Link do połączeń nielogowanych on-line:

szczegółowe informacje >>>

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 funkcjonują nowe adresy email.
Przed wysłaniem wiadomości prosimy o dokładne sprawdzenie aktualnego adresu email
do wybranego adresata, w tym m. in.:

boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl
czytelnia@warszawapraga-pln.sr.gov.pl


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
przeprowadza dowody na odległość
przy użyciu urządzeń technicznych (wideokonferencji)

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

Aktualności

21-27 lutego 2022 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

16.02.2022
 21-27 lutego 2022 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informacja o dniach wolnych od pracy w roku 2022

18.01.2022
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dni: 2 maja i 17 czerwca ustala się dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 14 maja i 11 czerwca 2022r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 21 października 2021 roku

14.10.2021

 „W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 21 października 2021 roku. Wszelkie informacje dot. mediacji, w tym listy mediatorów i wykaz wydarzeń przewidzianych organizowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dostępne są na naszej stronie internetowej, w „Informacjach Podstawowych” w zakładce „Mediacje”.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 18.01.2022
Dokument oglądany razy: 4 949 429
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności