RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami przybywające do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze w pokoju nr 41.

Osoby z niepełnosprawnościami po okazaniu legitymacji o niepełnosprawności obsługiwane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów poza kolejnością.

 

1. Zakres obsługi osób z niepełnosprawnościami (osób uprawnionych) w tutejszym Sądzie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zapewnia dostęp do świadczenia usług pozwalających na komunikowanie się, w szczególności:

 • Z poczty elektronicznej:
  boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl
  czytelnia@warszawapraga-pln.sr.gov.pl
 • Infolinii pod numerami telefonów:
  BOI - 22 50 91 158;
  Czytelnia Akt – 22 50 91 119; 22 50 91 173
 • Stronę internetową
 • Podmiot zobowiązany zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 • W Biurze Obsługi Interesantów zainstalowana jest pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna może służyć także do wzmocnienia odbioru dźwięku dla osób nie korzystających z aparatu słuchowego – w tym celu należy zabrać ze sobą własne słuchawki (wejście 3,5 mm – standardowe słuchawki jak do telefonów komórkowych);
 • Z usługi tłumacza migowego on-line można skorzystać w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu.

 

2. Korzystanie z pomocy osoby przybranej

Osoba uprawniona ma ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z tutejszym Sądem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw.

 

3. Zasady zgłaszania potrzeby skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

 • chęć skorzystania z wybranej metody komunikowania się osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do Biura Obsługi Interesantów, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
 • zgłoszenie, o którym mowa w punkcie a. powinno być zgłoszone na pocztę elektroniczną Biura Obsługi Interesantów boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl  lub bezpośrednio w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów.
 • po dokonaniu zgłoszenia pracownicy Biuro Obsługi Interesantów tutejszego Sądu są zobowiązani do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej , w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 • Biuro Obsługi Interesantów tutejszego Sądu, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji  uprawnień.

 

4. Informacja o dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie:

 1. Wejście dla interesantów znajduje się od ul. Terespolskiej.
 2. Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się obszar kontroli.
 3. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt oraz Biuro Podawcze znajdują się na poziomie niskiego parteru do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 4. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich głównych poziomach budynku (tj. na poziomach: P-1, 0, 2 , 3 , 4 , 5, 6);
 5. Na poziomy od P-1 do piętra 7 dostęp schodami oraz windami osobowymi. Na poziom P-2 można się dostać schodami lub platformą przyschodową (platforma przyschodowa jest obsługiwana przez ochronę tut. budynku).
 6. Pomieszczenia ogólnodostępne w tut. budynku oznakowane są tabliczkami nadklamkowymi w jezyku Brail’a.
 7. Przy wejściu do budynku znajduje się plan tyflograficzny pomieszczeń obsługi interesantów.
 8. Na terenie parkingu Sądu znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami – wjazd na teren parkingu od ul. Terespolskiej (potrzebę wjazdu należy zgłosić domofonem znajdującym przy szlabanie wjazdowym)
 9. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zachęcamy do korzystania z pomocy pracowników
Biura Obsługi Interesantów tutejszego Sądu

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:
nr telefonu: 022 5091 158
email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Film informacyjny:
(film w formacie MOV, rozmiar: 195MB prosimy o cierpliwość przy próbie odtworzenia)

Link do połączeń nielogowanych on-line:


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 17.02.2022
Dokument oglądany razy: 37 991
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności