RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału
SSR Wioletta Jodłowska-Nowicka

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Guzowska
pok. 604, tel. (22) 50 91 680

Informacji, w sprawach pozostających we właściwości
Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
udziela Biuro Obsługi Interesantów:

telefonicznie: (22) 50 91 158
email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa: 
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.

Obszar właściwości obejmuje:

 • część miasta stołecznego Warszawy, w granicach dzielnic: Praga – Północ, Białołęka (w tym Tarchomin), Targówek, Bródno, Zacisze;
 • Legionowo (miasto i gmina);
 • Jabłonna;
 • Nieporęt;
 • Serock;
 • Wieliszew;
 • Nowy Dwór Mazowiecki (miasto i gmina);
 • Pomiechówek;
 • Leoncin;
 • Czosnów;
 • Zakroczym.

Właściwość rzeczowa: 
Do właściwości, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy;
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia;
 • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;
 • dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym, związane;
 • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane;
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu.

Do właściwości z zakresu ubezpieczeń społecznych należą sprawy:

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • o świadczenie rehabilitacyjne;
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej, pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbową w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 02.06.2023
Dokument oglądany razy: 45 853
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności