RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Praktyki i staż

      Zaproszenie

      Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 25/2020 Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2020 roku od dnia 01 września 2020 roku tutejszy Sąd Rejonowy organizuje i prowadzi program praktyk dla absolwentów gimnazjów, liceów oraz szkół wyższych, program praktyk studenckich oraz program świadczenia wolontariatu.


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
prowadzi nabór
na odpłatne praktyki absolwenckie
w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych


      Wymienione programy mają na celu ułatwienie absolwentom i studentom uzyskania doświadczenia zawodowego i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy oraz tworzenie osobom poszukującym pracy warunków do aktywizacji zawodowej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dzięki programowi praktyk uzyskuje istotne wsparcie w realizacji ustawowych celów oraz ma możliwość rozeznania się w umiejętnościach i oczekiwaniach potencjalnych kandydatów do pracy poprzez zapoznawanie ich z procesami i specyfiką pracy wielu odcinków:administracji sądowej, kuratorskiej służby sądowej, sprawowania wymiaru sprawiedliwości.


     Wszystkim zainteresowanym ofertą współpracy z Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na warunkach wymienionych programów praktyk i wolontariatu oferujemy możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Sądu biorącego udział we wdrażaniu wielu pilotażowych rozwiązań organizacji pracy sądownictwa powszechnego, przyjazną atmosferę odbywania praktyk i dużą elastyczność w zakresie organizacji praktyk i wolontariatu, a także nowoczesne środowisko pracy oraz możliwość dalszej współpracy dla najlepszych praktykantów i wolontariuszy spełniających ustawowe kryteria do zatrudnienia.
    Wobec powyższego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą do zapoznania się z jej zasadami określonymi w Zarządzenia nr 25/2020 Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Zdecydowanych do podjęcia współpracy zapraszamy do złożenia aplikacji w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15 a, p. 724, VII piętro. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Oddziału Kadr Sądu – opiekun programu praktyk i stażu, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 022-50-91-101.

Załączniki:

Pełna treść regulaminu

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020

1. Zgłoszenie.

2. Klauzula informacyjna ubiegającego się o praktyki/wolontariat.

3. Umowa o praktykę absolwencką.

4. Porozumienie o praktykę studencką.

5. Porozumienie o świadczenie wolontariatu.

6. Klauzula informacyjna dla odbywających praktyki/wolontariat

7. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

8. Zaświadczenie uprawniające do wejścia na teren Sądu.

9. Potwierdzenie.

10. Zaświadczenie praktyka absolwencka.

11. Opinia.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 21.07.2023
Dokument oglądany razy: 71 478
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności