RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Skargi i wnioski - tryb przyjmowania skarg i wniosków

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52.tj.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. Wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Plik PDF, 1,15 MB)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Plik PDF, 1MB).

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg lub wniosków, dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, jest Prezes Sądu.

Wnoszenie skarg /wniosków
Skargę/wniosek można złożyć:

 1. pisemnie adresując:
  Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie
  ul. Terespolska 15a, 03 - 813 Warszawa
 2. na piśmie w Biurze Podawczym Sądu, pok. 40;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl;
 4. ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta, pok. 41).

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinna zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania:

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub w przypadku braków od daty ich uzupełnienia.

Przyjęcia Interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz terminie wskazanym przez Prezesa.

Prezes Sądu może powierzyć przyjęcia Interesantów wiceprezesowi stosownie do art 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z § 30 ust.3 w zw. z ust.1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Formularz skargi/wniosku można pobrać ze strony internetowej Sądu lub z Biura Obsługi Interesantów.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 22.09.2023
Dokument oglądany razy: 47 103
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności