RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

e-Sądownictwo - Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia osobom będącym użytkownikami ogólnopolskiej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
(w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) składanie do sądu dokumentów
w postaci elektronicznej.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie w powyższej formie:

  1. pism, w których stosuje się ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 j.t.) oraz wniosków w trybie ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019.1429 j.t);
  2. zapytań osób uprawnionych o toku postępowania w sprawie na podstawie rozporządzenia MS z dnia z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141 j.t).


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adres skrytki: /Sr_Praga_Polnoc/SkrytkaESP

Aby złożyć dokument za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest:

Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.
Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień technicznych i merytorycznych zawarte są na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc.

Uwaga!
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nie dysponuje systemem teleinformatycznym, o jakim mowa w art. 125 § 2¹ k.p.c.

Pisma procesowe w sprawach sądowych złożone za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej w powyższej formie - nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe w myśl Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2019.0.1460 t.j.), wobec czego nie wywołują skutków prawnych i należy je złożyć w formie papierowej.

Warunki techniczne doręczanego do Sądu dokumentu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.
  2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.
  3. Akceptowalne formaty załączników:
    DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 21.12.2023
Dokument oglądany razy: 41 003
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności