RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - ustanowienia kuratora sądowego

II Co 955/19, 06/09/2019 r.1. ustanowić dla dłużnika Aldony Stańczak (dawniej Jaworskiej), której miejsce pobytu nie jest znane, na podstawie art. 802 k.p.c., w postępowaniach egzekucyjnych, których przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości dłużników, objęta księgą wieczystą Nr WA3M/00456840/9, prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Juliana Banachowicza, kuratora w osobie adwokata – Katarzyny Nowak prowadzącej Kancelarię Adwokacką ul. Marka Edelmana 18 lok. 18, 00-169 Warszawa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 300/20, dn. 28.10.2020 r. POSTANOWIENIE Dnia 18 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Wydział II Cywilny w następującym składzie Przewodniczący sędzia Katarzyna Ilczuk-Wojtkowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosława Kochańskiego z udziałem dłużnika CZZ Investments Mebelplanet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Klopś w sprawie Km 2/19 na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika postanawia: ustanowić dla dłużnika CZZ Investments Mebelplanet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie niemającego zdolności procesowej, kuratora w osobie adwokata Anny Katarzyny Archackiej..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 405/20   01.06.2021r.  ( bez terminu )

Sygn. akt: VII Ns 405/20

                                                                     Zarządzenie
           o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela nieznanego z miejsca zamieszkania

                                                                                                                      Dnia 12 maja 2021 roku


1. Ustanowić na podstawie art. 693(3) § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca zamieszkania wierzyciela Geraldine O'Brien  kuratora w osobie Marty Salwy – pracownika tutejszego Sądu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 525/21 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Ii Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Asesor sądowy Katarzyna Pudełko po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Bogusława Dobrowolskiego z udziałem dłużnika Ewy Korcz prowadzonej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Przygódzkiego w sprawie GKm 168/19 na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika postanawia: 1. ustanowić dla Ewy Korcz, kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie adwokata Magdaleny Teresy Chmielewskiej-Łagód w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym pod sygn. akt GKm 168/19 przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Przygódzkiego, 2. zasądzić od dłużnika Ewy Korcz na rzecz wierzyciela Bogusława Dobrowolskiego 100 (sto złotych) tytułem kosztów postępowania związanych z ustanowieniem kuratora w sprawie egzekucyjnej.p>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sygn. akt I Co 1773/18

POSTANOWIENIE
Dnia 6 września 2021 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Paweł Janaszek
po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 roku na posiedzeniu niejawnym
spraw egzekucyjnych z wniosku wierzyciela Czesława Potocznego
z udziałem dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Baks Sp. z o.o. w likwidacji
prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renatę Delert o sygn. akt Km 365/17 i Km 354/16, oraz w zakresie wynikającym z przyłączenia do egzekucji z nieruchomości dłużnika B-AM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renatę Delert w sprawie o sygn. akt Km 890/13 z wniosku wierzyciela egzekwującego Banku Polska Kasa Opieki S.A. dodatkowo z wynikającym z przyłączenia do sposobu egzekucji udziałem wierzycieli: Czesława Potocznego Krzysztofa Polakowskiego, Roberta Skibińskiego, Tomasza Rodka, Anny Rodek, Beaty Gorzkowskiej, Przemysława Wróblewskiego, Grażyny Wisłowskiej, Jacka Antoniego Wróblewskiego, BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie
w przedmiocie wniosku pełnomocnika wierzyciela Czesława Potocznego o ustanowienie kuratora dla dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
postanawia:

I. ustanowić dla dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kuratora w osobie adwokata Antoniego Szymkucia w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renatę Delert o sygn. akt Km 365/17 i Km 354/16, oraz w sprawie o sygn. akt Km 890/13 w zakresie egzekucji prowadzonej z zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 28/4 z obrębu 4-04-17, położonej przy ulicy Żywicznej 22 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa – IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA3M/00480443/3;
II. ogłosić publicznie o ustanowienie kuratora dla dłużnika B-AM Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przez wywieszenie na okres 30 dni odpisów niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, lokalu siedziby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Warszawa Śródmieście, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Co 1730/19

POSTANOWIENIE
Dnia 8 listopada 2021 roku


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący sędzia Renata Tabin
po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela mBank. S.A. w Warszawie
z udziałem dłużnika Macieja Górnego
prowadzonej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Pawła Rowickiego w sprawie Km 704/19
na skutek wniosku komornika sądowego o ustanowienie kuratora dla dłużnika

postanawia:

ustanowić dla Macieja Górnego kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie adwokata Michała Balcerzaka w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym pod sygn. akt Km 704/19 przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Rowickiego,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 721/23
                                                                     POSTANOWIENIE
                                                                                                                   Dnia 21 lutego 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący sędzia Katarzyna Pudełko
po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2023 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w Warszawie
z udziałem dłużnika Merkury XT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
o ustanowienie kuratora dla dłużnika

                                                                       postanawia:
na podstawie art. 69 § 1 kpc w zw. z art. 818 § 1 kpc ustanowić dla dłużnika Merkury XT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000496981) kuratora w osobie adwokata Roberta Andrzeja Chylaka z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Pawła Przygódzkiego w sprawie Km 1487/21.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 5982/22, dnia 16.08.2023 r.

Sygn. akt II Co 5982/22
                                                                    POSTANOWIENIE
                                                                                                                      Dnia 27 czerwca 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: sędzia Anna Sobczak-Kolek
po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela: Syndyka masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie
z udziałem dłużnika: RYWAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
o ustanowienie kuratora dla dłużnika
postanawia:
na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. w zw. z art. 818 § 1 k.p.c. ustanowić dla dłużnika RYWAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000292521) kuratora w osobie adwokat Anny Katarzyny Archackiej, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Marka Bidzińskiego w sprawie egzekucyjnej zarejestrowanej pod sygn. akt GKm 66/22.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 2814/23, dnia 16.08.2023 r.

Sygn. akt II Co 2814/23
                                                                   POSTANOWIENIE
                                                                                                                             Dnia 21 lipca 2023 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: sędzia Anna Sobczak-Kolek
po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2023 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela miasta stołecznego Warszawy - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
przy udziale dłużnika Artura Kowalczyka
o ustanowienie kuratora dla dłużnika

postanawia
na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. w zw. z art. 818 § 1 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Artura Kowalczyka kuratora w osobie adwokata Annę Marię Porębską w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Igora Duchlińskiego w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 579/16 z wniosku wierzycieli miasta stołecznego Warszawy - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Praga” w Warszawie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II C 147/20, dnia 05.09.2023 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ
II Wydział Cywilny

Sygn. akt II C 149/22


ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 14 marca 2023 roku

1. Na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Wietczaka kuratora w osobie adwokata Magdaleny Jędruchniewicz, celem reprezentowania jego praw w niniejszym postępowaniu;
2. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka;
3. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II C 1393/23, dn. 27/03/2024 r. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
II Wydział Cywilny
Sygn. akt II C 1393/23

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 29 lutego 2024 roku

1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Zdrenki kuratora w osobie Katarzyny Wójcik – pracownika tutejszego Sądu,
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym,
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku gminy właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania miejsca pozwanego Roberta Zdrenki;
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi,
b. pełnomocnikowi powoda,
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
II Wydział Cywilny
Sygn. akt II Nc 561/22 upr

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 12 kwietnia 2024 roku

1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu Artura Przybyłkowskiego kuratora w osobie Hanny Miciukiewicz – pracownika tutejszego Sądu,
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym,
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku gminy właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania miejsca pozwanego Artura Przybyłkowskiego;
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi,
b. pełnomocnikowi powoda
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Co 2814/23 dnia 18.04.2024 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. w zw. z art. 818 § 1 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Artura Kowalczyka kuratora w osobie adwokata Łukasza Artura Wnuk w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Igora Duchlińskiego w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 579/16, Km 539/21, Km 725/17, Km 400/18, Km 714/18, Km724/17, Km 723/17, Km 722/17, Km 721/17, km 720/17, Km 719/17, km 718/17, Km 717/17, Km 715/18, Km 716/18, Km 755/17, Km 734/17, Km 733/17, Km 732/17, Km 731/17, Km 730/17, km 729/17, Km 728/17, Km 727/17, Km 726/17, Km 372/17, Km 14/20, Km 13/20, km 163/21, Km 209/22Km 456/22 z wniosku wierzycieli miasta stołecznego Warszawy - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Praga” w Warszawie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II C 1358/23,  dn. 24/04/2024 r. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
II Wydział Cywilny
Sygn. akt II C 1358/23 upr

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 27 marca 2024 roku

1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu Marcina Rosiaka kuratora w osobie Krzysztofa Bagińskiego – pracownika tutejszego Sądu,
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym,
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku gminy właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania miejsca pozwanego Marcina Rosiaka;
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi,
b. pełnomocnikowi powoda
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II C 100/23 dn. 11.06.2024 r.

Sygn. akt II C 100/23 upr

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 19 kwietnia 2024 roku

1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. ustanawiam dla nieznanej z miejsca pobytu Agnieszki Kos-Podlaskiej kuratora w osobie adwokata Tomasza Leżańskiego,
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym,
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku urzędu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania miejsca pozwanej Agnieszki Kos-Podlaskiej;
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej
b. pełnomocnikowi powoda
c. pozwanej na ustalone dotychczas adresy
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 154/22 dn. 19.06.2024 r.

Sygn. akt II Ns 154/22

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 24 kwietnia 2024 roku

1. na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Dawida Terlikowskiego, Konrada Terlikowskiego, Urszuli Terlikowskiej kuratora w osobie Katarzyny Kurek - pracownika tutejszego Sądu,
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym,
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku urzędów właściwych dla ostatniego miejsca zamieszkania uczestników postępowania Dawida Terlikowskiego, Konrada Terlikowskiego, Urszuli Terlikowskiej;
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania;
b. wnioskodawcy – na adres Skarbu Państwa – Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie
c. uczestnikom postępowania na znane dotychczas adresy;
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 655/23 dn. 21.06.2024 r.

Sygn. akt II Ns 655/23

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 15 maja 2024 roku

1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanawiać dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Valia Udacolviene kuratora w osobie Katarzyny Wójcik – pracownika tutejszego Sądu,
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym,
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu, w budynku Sądu oraz w budynku Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na okres jednego miesiąca;
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania;
b. pełnomocnikowi wnioskodawcy;
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.
6. Odnotować udział w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w systemie SAWA - Valia Udacolviene;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Aneta Stańczuk
Czas wytworzenia informacji: 21.06.2024
Dokument oglądany razy: 22 396
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności